Buitensporig

Aangenaam wachten

Kalender

 • februari
 • wo 19
  Niet beschikbaar
 • do 20
  Niet beschikbaar
 • vr 21
  Niet beschikbaar
 • za 22
  Beschikbaar
 • zo 23
  Beschikbaar
 • ma 24
  Niet beschikbaar
 • Aanschuif atelier bij Buiten- sporig Zwolle

  Aanschuifateliers organiseren we op bijzondere plekken in de stad. Iedere dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bij Buitensporig Zwolle. Iedereen is welkom om zich creatief te uiten, inspiratie op te doen onder het genot van een lekker bakje koffie of thee. 

  Deelname: €2,- voor materiaalkosten


  door: Anneke de Boer
  • di 25 10:00 - 12:00
 • Buiten- sporige laatste avond in de tussentijd

  Aan alle mooie dingen komt een einde. Vandaag vieren we de tussentijd en dat doen we graag met de mensen die we in het afgelopen jaar hebben leren kennen. Dus wees welkom om met ons een Buitensporige tussentijd te vieren. Muziek, lekker eten, drinken en gezelligheid. Binnenkort meer informatie.


  door: Buitensporig Zwolle
  • wo 26 16:00 - 18:30
 • do 27
  Niet beschikbaar
 • vr 28
  Niet beschikbaar
 • za 29
  Niet beschikbaar

Spelregels

Algemene spelregels

 1. We geven je de sleutel van Buitensporig Zwolle op basis van vertrouwen. We zijn aan het experimenteren met nieuw gebruik voor de ruimte en haar omgeving. Daarom kunnen we van tevoren niet zeggen wat we allemaal tegen zullen komen. We gaan er vanuit dat jij je gezonde verstand gebruikt en het ons laat weten als iets anders (dreigt) te gaan dan dat de bedoeling was. We wensen je veel plezier in de ruimte!
 2. De contactpersoon die het sleutelcontract tekent blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de sleutel en verklaart de sleutel niet te vermenigvuldigen en/of ter gebruik aan derdente geven. De contactpersoon verklaart daarnaast deze sleutel niet voor andere doeleinden dan de afgesproken werkzaamheden te gebruiken (tenzij expliciet overeengekomen).
 3. Op verzoek en/of na afronding van de activiteiten zal de contactpersoon de sleutel per omgaande aan Stichting LocoMotief retourneren. 
 4. Indien er tijdens een programmaonderdeel door NS Stations, ProRail, gemeente Zwolle of de initiatiefnemers een onveilige situatie wordt aangetroffen, kan er direct besloten worden het programma te stoppen. De veiligheid staat altijd voorop. 
 5. Het is niet toegestaan in de ruimte te overnachten.
 6. Het is niet toegestaan in de ruimte te koken.
 7. Het is niet toegestaan om te zagen of op andere wijze stof te veroorzaken i.v.m. rookmelders. 
 8. In geval van verlies van de sleutel. Meld dit direct bij ons! Kosten voor de vervanging van sleutels en/of sloten zijn voor jouw rekening. 
 9. Je bent verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van de ruimte en de directe omgeving van de ruimte (als gevolg van activiteiten in het kader van het project). Doe bij het verlaten van ruimte altijd een check: zijn de apparaten en lichten uit, de ramen en het rolluik dicht, de wc netjes en ligt er geen rotzooi? Je verlaat de ruimte door de nooduitgang en de deur hoeft niet op slot te worden gedraaid.
 10. Je zorgt ervoor dat zelf auteursrecht / beeldrecht hebt van alle teksten en beelden die je aan Buitensporig ter beschikking stelt ter promotie van je programma bij of zorgt ervoor dat het rechtenvrij materiaal betreft.
 11. Het is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de initiatiefnemers vooraf om wijzigen aan de binnen- en buitenkant van de ruimte te doen (ook geen gaatje boren o.i.d.). 
 12. In geval van geconstateerde schade/diefstalneem direct contact op met de initiatiefnemers! Als je iets vreemds ziet aan de buitenkant van de ruimte (graffiti e.d.) laat het ons dan ook weten. Diefstal/schade aan objecten die door jou in of buiten de ruimte zijn geplaatst zijn voor eigen rekening. Laat geen waardevolle spullen achter in de ruimte. Diefstal/schade aan de ruimte zelf of aan objecten van NS Stations die zich ook al voor het project in de ruimte bevonden, zal door NS Stationsworden verhaald op de dader. Indien nodig wordt er aangifte gedaan. 
 13. Stichting LocoMotief is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door brand, wateroverlast of andere vormen van schade gedurende de afgesproken gebruiksperiode. 
 14. We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn voor omwonenden, ondernemers en werknemers van het station. Programmering kan plaatsvinden tussen 08.00 en 22.00 uur. Wees in de avonduren extra voorzichtig met eventuele geluidsoverlast. Mocht je buiten deze uren willen programmeren, dan dien je dit eerst met Stichting LocoMotiefte overleggenZij moeten dat ook eerst met NS Stations afstemmen. Programmering buiten de reguliere uren mag nooit zonder toestemming vooraf. 
 15. Fietsen (ook die van bezoekers) graag op de daarvoor bestemde plekken plaatsen.
 16. Het rolluik is naar beneden als er geen openbaar toegankelijke activiteit plaatsvindt.
 17. NS Stations laat aan de initiatiefnemers weten wanneer (regulier) onderhoud aan de ruimte nodig is zodat hier met de programmering rekening gehouden kan worden.


Inhoudelijke spelregels

 1. We willen de functie van ontmoetingsplek in de ruimte en omliggende openbare ruimte terugbrengen. 
 2. De programmering heeft een belangrijk sociaal doel: de passagier of passant een aangename plek geven om te wachten. 
 3. De ruimte is vrij toegankelijk gedurende de georganiseerde activiteiten en er wordt geen vergoeding voor entree gevraagd. Voor deelname aan een workshop mag eventueel wel een kleine vergoeding voor onkosten worden gevraagd. 
 4. De programmering mag prikkelen, maar we willen niet kwetsen of aanstootgeven. We ondersteunen geen religieuze of politieke activiteiten. Overleg met ons bij twijfel over gepastheid. Stichting LocoMotief heeft te allen tijde het recht om activiteiten zonder opgaaf van reden te weigeren.

Heb je vragen/twijfels/opmerkingen of is er iets aan de hand? Neem contact met ons op: wijzijn@buitensporigzwolle.nl.

Stichting LocoMotief, initiatiefnemer van Buitensporig Zwolle